Outsourcing kadr i płac

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu

 • Oferujemy Państwu profesjonalny outsourcing kadr i płac, który bazuje na wnikliwej analityce potrzeb oraz dopasowaniu optymalnych rozwiązań, które gwarantują skuteczną redukcję kosztów i obowiązków administracyjnych.
 • Tym samym proponujemy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe – począwszy od sprawowania doraźnej kontroli, przez kalkulację, naliczanie wynagrodzeń i raportowanie, po przejęcie wszystkich obowiązków administracyjnych, jako zewnętrzne biuro kadrowo-płacowe.
 • Co więcej, gwarantujemy aktywne doradztwo, które pozwoli Państwu systematycznie redukować koszty oraz optymalizować procesy zarządzania pracownikami w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

Wygodny i opłacalny Outsourcing usług kadrowo-płacowych

Przewidujemy elastyczne modele współpracy: od kompletnego przejęcia funkcji kadrowo-płacowych, po pojedyncze lub pakietowe usługi kadrowo-płacowe.

Wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia kadrowo-placowe oraz gwarantujemy Państwu błyskawiczny dostęp do informacji (E-Pulpit Managera, Płacowy Portal Pracowniczy) oraz bieżące wsparcie doradcze dedykowanych specjalistów (Doradztwo Hot Line w zakresie prawa pracy).

Na życzenie wykorzystamy Państwa oprogramowanie kadrowo-płacowe, aby zapewnić Państwu maksymalny komfort współpracy.

Outsourcing kadr i płac – synergia sprawdzonych rozwiązań

Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy pomożemy Państwu maksymalnie zredukować wydatki związane z funkcjonowaniem działu kadr i płac. Oprócz odciążenia firmowego payroll’u przejmiemy wszystkie obowiązki administracyjne w obszarze HR oraz pomożemy zwiększyć efektywność zarządzania pracownikami – bez angażowania dodatkowych środków.

Jakie korzyści zapewniamy?

 • Przejmujemy wszystkie możliwe obowiązki kadrowo-płacowe
 • Dopasowujemy zakres usług do realnych potrzeb firmy
 • Znacznie obniżamy koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Szybko optymalizujemy kadrowo-płacowe procesy zarządcze
 • Gwarantujemy sprawny obieg dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Łączymy kompleksową obsługę z aktywnym doradztwem
 • Zapewniamy bezpieczeństwo danych (certyfikat ISO 27001)
 • Zapewniamy płynną komunikację i szybki dostęp do informacji
 • Oferujemy obsługę kadrowo-płacową w językach obcych

Outsourcing kadr i płac – oferta

Outsourcing kadr:

 • usługi kadrowe wewnątrz struktur Klienta;
 • outsourcing i zewnętrzny dział kadr;
 • profesjonalny audyt HR z pakietem rekomendacji;
 • portal pracowniczy z opcją elektronicznych teczek osobowych (E-teczki);
 • E-Pulpit Menadżera;
 • usługa Hot Line – bieżące konsultacje w zakresie prawa pracy.

Outsourcing płac:

 • outsourcing procesów płacowych;
 • raporty płacowe online;
 • płacowy portal pracowniczy;
 • E-Pulpit Menadżera;
 • doradztwo Hot Line.

Naszą wizytówką jest 25 lat międzynarodowego doświadczenia oraz sprawdzone rozwiązania, które gwarantują Państwu pewność opłacalnych decyzji, bezpieczeństwo prawno-podatkowe oraz komfort bieżącej działalności biznesowej.

Biuro rachunkowe ACCO kompleksowo prowadzi sprawy kadrowe i płacowe gwarantując Państwu wygodę prowadzenia działalności. Zajmujemy się również kontrolami m.in. Państwowej Inspekcji Pracy oraz ZUS.

Obsługa kadrowa

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Pracy (np. umowy o pracę, świadectwa pracy, skierowania na badania lekarskie)
 • Przygotowanie dokumentacji RODO dla kandydatów i osób podejmujących pracę
 • Sporządzenie dokumentów dotyczących zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • Ewidencjonowanie nieobecności pracowników, w tym zwolnień lekarskich
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków dla pracowników
 • Przygotowywanie list obecności dla pracowników
 • Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego
 • Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy , regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości
 • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w Firmie
 • Wsparcie w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych
 • Doradztwo z zakresu spraw kadrowych
 • Monitorowanie konta Płatnika na Platformie Usług Elektronicznych w ZUS m.in. informowanie o ewentualnych nadpłatach i niedopłatach w składkach, elektronicznych zwolnieniach lekarskich

Obsługa płacowa

 • Przygotowywanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS (ZUA, ZWUA, ZZA, ZCNA)
 • Przygotowywanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS (DRA,RCA,RSA,RZA)
 • Wypełnianie niezbędnej dokumentacji do ZUS (np. Z-3, RP-7)
 • Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń zgodnie z otrzymanymi zajęciami, prowadzenie korespondencji z Komornikami
 • Wypełnianie dokumentacji do GUS
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych
 • Sporządzenie dodatkowych list płac
 • Przygotowywanie wynagrodzeń do wypłaty w formie pliku tekstowego  kompatybilnego z programem bankowym Klienta
 • Przygotowywanie i wysyłka pasków do wynagrodzeń dla pracowników
 • Sporządzanie informacji miesięcznej i rocznej dla osoby ubezpieczonej w ZUS
 • Sporządzanie  informacji IWA
 • Sporządzanie deklaracji rocznej PIT4R, PIT8AR
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach/deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R)
 • inne czynności

Prowadzenie spraw z PFRON

 • Przygotowywanie i rozliczenia wniosków o refundację składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą
 • Przygotowywanie i rozliczenia wniosków o refundację zakładek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika
 • Przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracownika
 • Przygotowywanie miesięcznych i rocznych deklaracji dla Pracodawców zobligowanych do dokonywania wpłat do PFRON jak i Pracodawców którzy zwolnieni są z dokonywania wpłat

Zapraszamy do współpracy z gwarancją satysfakcji