Usługi BHP

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu

 • Proponujemy Państwu kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – od audytu BHP, przez ocenę ryzyka zawodowego, opracowanie instrukcji, dokumentacji oraz procedur, aż po szkolenia i fachową reprezentację w trakcie kontroli.
 • Naszą ofertę dopełniamy wysokospecjalistycznym doradztwem i stałą opiekę BHP, która realnie wpływa na wzrost bezpieczeństwa w firmie oraz pozytywną zmianę nastawienia Pracowników do stosowania przepisów w praktyce.
 • Holistyczny charakter naszej oferty pozwoli Państwu uporządkować działania w zakresie BHP oraz spełnić polskie i europejskie normy w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Nowy wymiar BHP

Dopasujemy profil i zakres usług BHP do realnych potrzeb Państwa firmy.

Proponujemy różne warianty współpracy – od pojedynczych usług, przez zróżnicowane pakiety, aż po pełen wymiar usług i stałą opiekę.

Naszą ofertę dedykujemy korporacjom, jak i sektorowi MŚP.

Obsługujemy firmy zagraniczne, które posiadają siedzibę lub oddziały w Polsce.

Gwarantujemy kompleksową obsługę przez doświadczonych praktyków, których wyróżnia zaawansowana i systematycznie aktualizowana wiedza.

Jakie korzyści zapewniamy?

 • Oferta dopasowana do prawdziwych potrzeb
 • Pewność działań zgodnych z obowiązującymi przepisami
 • Skuteczna identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom
 • Realny wzrost bezpieczeństwa w firmie
 • Skuteczna reprezentacja w razie kontroli
 • Wyższy komfort pracy na każdym stanowisku

Usługi BHP – oferta

 • Wstępne i okresowe szkolenia BHP
 • Ocena Ryzyka Zawodowego
 • Niezbędne rejestry i dokumentacja BHP
 • Oświadczenia dla pracowników
 • Pakiet podstawowych instrukcji BHP i Ppoż.
 • Identyfikacja substancji szkodliwych
 • Audyt BHP
 • Reprezentacja w trakcie kontroli PIP, PIS, itp.
 • Doradztwo i stała opieka BHP

Nasze usługi łączą wszystkie obszary BHP w spójne działania organizacyjne, formalno-prawne, i szkoleniowe. Dzięki holistycznemu podejściu zapewniamy naszym Partnerom pewność, spokój oraz bezpieczeństwo na wszystkich poziomach działalności.

Pakiet dokumentacji BHP:

 • Wstępne szkolenie BHP składające się z:
  • Instruktażu ogólnego
  • Instruktażu stanowiskowego
 • Ocena Ryzyka Zawodowego:
  • Dla stanowiska kierowniczego
  • Dla stanowiska pracownika
 • Okresowe szkolenie BHP:
  • Dla pracodawcy lub osoby kierującej pracownikami
  • Dla pracowników
 • Wytyczne BHP:
  • Wytyczne BHP dla pracodawców
  • Procedura wewnętrzna BHP
 • Niezbędne rejestry:
  • Rejestr Wypadków przy Pracy
  • Rejestr Chorób Zawodowych
  • Karat Użycia Substancji Niebezpiecznej
 • Oświadczenia dla pracowników:
  • Zapoznania się z instrukcjami BHP
  • Mobbing
  • O dobrowolnym poddaniu się badaniu na zawartość alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz zezwoleniu TV
 • Identyfikacja substancji szkodliwych oraz niebezpiecznych dla zdrowia wraz z wykonaniem i uzupełnieniem wykazu z dołączoną Kartą Charakterystyki Substancji niebezpiecznej
 • Pakiet podstawowych instrukcji BHP i Ppoż.:
  • Instrukcja BHP                  – ogólna
  • Instrukcja Ppoż.               – ogólna oraz postępowania w przypadku stwierdzenia pożaru
  • Instrukcja Ppoż.               – postępowania w przypadku stwierdzenia pożaru
  • Instrukcja BHP                  – pracy na stanowisku Pracownika Administracyjno-Biurowego
  • Instrukcja BHP                  – pracy z komputerem
  • Instrukcja BHP                  – przy użyciu gaśnicy proszkowej
  • Instrukcja BHP                  – użycia kserokopiarki/drukarki
  • Instrukcja BHP                  – użycia niszczarki dokumentów
  • Instrukcja BHP                  – dla kierowcy pojazdu służbowego
  • Instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Oznaczenie przestrzeni firmowej koniecznymi instrukcjami i tablicami informacyjnymi BHP

Dodatkowo:

 • Dokumentacje:
  • Postępowanie „Wypadek przy Pracy” – pełna dokumentacja powypadkowa
  • Roczny Audyt BHP
 • Dokumenty specjalne:
  • Zakładowy Regulamin Pracy
  • Regulamin Wynagrodzeń
  • Plany ewakuacji
 • Doradztwo:
  • Pełen zakres doradztwa BHP
  • Reprezentacja w trakcie kontroli PIP, PIS, itp.
  • Doradztwo w przypadku wystąpienia sytuacji spornej po otrzymaniu protokołu pokontrolnego
  • Doradztwo w zakresie norm PN-N-18001:2004 OHSAS18001
 • Opieka:
  • Stała opieka BHP

Zapraszamy do współpracy z gwarancją satysfakcji