Rejestracja / likwidacja spółek, oddziałów, przedstawicielstw

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu

Rejestracja oraz likwidacja spółek, oddziałów i przedstawicielstw to skomplikowany proces, który wiąże się z realizacją złożonych procedur skarbowo-administracyjnych oraz znajomości niuansów prawnych. Brak specjalistycznej wiedzy, rzetelnej analizy dostępnych opcji oraz pochopne decyzje mogą skutkować stratami finansowymi, a nawet konsekwencjami natury prawnej.

Eksperci ACCO zapewnią Państwu kompleksowe wsparcie na każdym etapie rejestracji oraz likwidacji spółek, oddziałów i przedstawicielstw z gwarancją opłacalnych decyzji i bezpieczeństwa prawnego.

W ramach naszych usług

Przejmujemy wszystkie obowiązki formalno-prawne związane z rejestracją/likwidacją spółki, oddziałów lub przedstawicielstw.

W ramach standardowych usług gwarantujemy profesjonalne przedstawicielstwo w relacjach ze wspólnikami, kontrahentami oraz władzami skarbowymi.

Na życzenie zapewniamy bieżącą obsługę księgowo-podatkową, która zapewni Państwu komfort bieżących działań biznesowych.

Rejestracja / Likwidacja pod kontrolą

Cały proces założenia lub likwidacji spółki, oddziału lub przedstawicielstwa będzie kontrolowany przez dedykowanych ekspertów ACCO, którzy uwzględnią niuanse branżowe, specyfikę oraz profil działalności firmy. Dzięki temu procedury przebiegną szybko, sprawnie i zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Jakie korzyści zapewniamy?

 • Pakiet indywidualnych rozwiązań prawno-podatkowych
 • Opłacalne decyzje i bezpieczeństwo prawne
 • Oszczędność czasu związana z realizacją formalności
 • Aktywne wsparcie i doradztwo dedykowanych ekspertów
 • Profesjonalna obsługa w j. polskim i angielskim
 • Odpowiedzialne i zaangażowane partnerstwo biznesowe

Rejestracja / likwidacja spółek, oddziałów i przedstawicielstw – oferta

Zapewniamy wsparcie w procesie zakładania i likwidacji spółek, oddziałów i przedstawicielstw o standardowej lub złożonej strukturze – w tym spółek o charakterze mieszanym, spółek komandytowych z udziałem Sp. z o.o. lub funduszy inwestycyjnych.

Rejestracja spółek, oddziałów i przedstawicielstw:

 • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej osobowości prawnej, optymalizacji podatkowej oraz kwestii księgowych.
 • Przygotowanie dokumentacji: projekty umów spółek z wszelką dodatkową dokumentacją (wnioski, uchwały, formularze do KRS, Urzędu Skarbowego i ZUS).
 • Kompleksowa rejestracja prawno-skarbowa.
 • Formalno-prawna obsługa procesu rejestracji oraz wystąpienie o rejestrację nowo zarejestrowanego podmiotu jako płatnika VAT.

Likwidacji spółek, oddziałów i przedstawicielstw, w tym:

 • kompleksowe prowadzenie i nadzór postępowania likwidacyjnego;
 • usługa Likwidatora spółki;
 • przygotowywanie dokumentacji: uchwały, wnioski i formularze do KRS, US, ZUS;
 • rozwiązywanie umów z pracownikami, dostawcami, kontrahentami, itp.;
 • konsultacje i komunikacja z odpowiednimi instytucjami i urzędami;
 • konsultacje prawno-podatkowe i mediacje pomiędzy wspólnikami;
 • przechowywanie dokumentacji po zamknięciu likwidacji;
 • profesjonalne wsparcie i doradztwo prawne.

Naszą wizytówką jest 25 lat międzynarodowego doświadczenia oraz sprawdzone rozwiązania, które gwarantują Państwu pewność opłacalnych decyzji, bezpieczeństwo prawno-podatkowe oraz komfort bieżącej działalności biznesowej.

Zapraszamy do współpracy z gwarancją satysfakcji