Outsourcing rachunkowości i raportowanie

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu

 • Oferujemy Państwu profesjonalny outsourcing rachunkowości i raportowania – od audytu i projektowania procesów rachunkowych, przez bieżącą obsługę, aż po wieloaspektowe raportowanie oraz stały monitoring analityczny.
 • Nasze usługi dopełniamy profesjonalnym doradztwem, które umożliwia systematyczną optymalizację rachunkowości oraz raportowania.
 • Zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę w językach obcych – zgodnie z ustawowymi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości.
 • Nasze działania pozwolą Państwu ograniczyć koszty, skoncentrować się na wykorzystaniu danych pozyskanych z raportów oraz wykorzystać zaoszczędzony czas na działania biznesowe.

Przemyślany i wygodny outsourcing rachunkowości i raportowanie

Pomożemy Państwu rozwiązać najbardziej skomplikowane problemy w zakresie rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej oraz uporządkujemy te obszary w oparciu o sprawdzone know-how.

Wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia kadrowo-placowe oraz gwarantujemy Państwu błyskawiczny dostęp do informacji (m.in. Pulpit E-Managera, Płacowy Portal Pracowniczy oraz bieżące wsparcie dedykowanych specjalistów).

Na życzenie wykorzystamy Państwa oprogramowanie, aby zapewnić Państwu maksymalny komfort współpracy.

Pakiet skutecznych rozwiązań dla dużych i małych firm

Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy pomożemy Państwu uporządkować rachunkowość oraz sprawozdawczość, a pozyskane dane wykorzystać w celu skutecznej i systematycznej optymalizacji kosztów.

Jakie korzyści zapewniamy?

 • Przejmujemy obowiązki w zakresie rachunkowości i raportowania
 • Łączymy kompleksową i bieżącą obsługę z aktywnym doradztwem
 • Systematycznie usprawniamy firmowy controling
 • Zapewniamy wymierne oszczędności na kosztach pracy działu księgowości
 • Proponujemy optymalizację kosztów w oparciu o wnioski analityczne
 • Gwarantujemy bezpieczeństwo pod kątem prawnym
 • Zapewniamy płynną komunikację i szybki dostęp do informacji
 • Oferujemy fachową obsługę w językach obcych
 • Dbamy o bezpieczeństwo danych na najwyższym poziomie (certyfikat ISO 27001)

Outsourcing rachunkowości i raportowanie – oferta

 • Usługi księgowe zgodnie z ustawowymi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości, w tym m.in.:
  • UoR, US GAAP, MSSF/MSR, HGB i inne;
  • deklaracje podatkowe, ZUS, GUS, NBP, Intrastat;
  • sprawozdania finansowe zgodnie z UoR, MSR, GAAP i inne;
  • raporty zarządcze;
  • analizy finansowe.
 • Doradztwo podatkowe
 • Przeglądy ewidencji księgowej za minione okresy sprawozdawcze
 • Wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych
 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Audyt księgowy / podatkowy
 • Adaptacja systemów finansowych
 • Usługi na aplikacjach rachunkowych Klienta
 • Projektowanie oraz organizowanie procesów rachunkowych
 • Pomiar efektywności procesów rachunkowych
 • Usługi prawne
 • Elektroniczny obieg dokumentów
 • Skanowanie faktur kosztowych

Wizytówką biura rachunkowego ACCO jest ponad 25 lat doświadczenia, najwyższe standardy kompleksowych usług oraz zaufanie Klientów potwierdzone wieloletnią współpracą. Nasi specjaliści to eksperci, którzy każdego dnia zapewniają Klientom pewność obsługi na najwyższym poziomie.

Usługi rachunkowe:

BIURO RACHUNKOWE ACCO ZAJMUJE SIĘ KOMPLEKSOWYM PROWADZENIEM PROCESÓW KSIĘGOWYCH KLIENTÓW. DZIĘKI NAM WŁAŚCICIELE PRZEDSIĘBIORSTW MAJĄ MOŻLIWOŚĆ SKUPIENIA CAŁEJ UWAGI NA PODSTAWOWYCH FUNKCJACH BIZNESOWYCH I ZWIĘKSZANIU ZYSKU.

kompleksowe prowadzenie księgowości

 • Profesjonalne sporządzanie bilansu otwarcia
 • Ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych osób fizycznych i prawnych, a także podatku od towarów i usług, czyli VAT oraz plików JPK
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Tworzenie kompleksowych sprawozdań do GUS
 • Wykonywanie przelewów bankowych
 • Nieustanny nadzór nad prowadzeniem księgowości
 • Udzielanie fachowych konsultacji z zakresu rachunkowości
 • Wprowadzanie instrukcji obiegu i opisywania dokumentów, która usprawnia proces przekazywania dokumentów, a tym samym znacznie ogranicza czas potrzebny na wyjaśnienia i uzupełnienia
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, zarówno śródrocznych, jak i rocznych obejmujących:
  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacje dodatkowe
  • Przepływy finansowe
  • Zmiany w kapitale własnym
  • Noty uzupełniające
 • Kontrolowanie dokumentów pod względem formalnym, a w razie potrzeby natychmiastowe przekazywanie Zleceniodawcy informacji o brakach lub wadach otrzymanej dokumentacji
 • Księgowanie dokumentów wykorzystujące wymiary dodatkowe do planu kont (MPK, Projekt, Klient, Region), czyli księgowość wielowymiarowa
 • Prowadzenie rzetelnego rejestru środków trwałych i tabel amortyzacyjnych
 • Wystawianie faktur i re-faktur
 • Prowadzenie rozliczeń kosztów eksploatacyjnych
 • Sporządzanie rozliczeń delegacji
 • Wykonywanie płatności w bankowości elektronicznej
 • Wystawianie not korygujących
 • Księgowanie wyciągów bankowych oraz prowadzenie rozliczeń rozrachunków (oferujemy miesięczne wiekowanie powstałych należności i zobowiązań)
 • Rozliczanie projektów inwestycyjnych
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek dotyczących podatku dochodowego
 • Przygotowywanie rocznej deklaracji CIT-8 dotyczącej podatku dochodowego
 • Przygotowanie sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego (może ono być sporządzone w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim lub rosyjskim) wg KSR, MSR lub GAAP
 • Reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi i kontrolnymi
 • Bezpośredni kontakt z nadzorującym Dyrektorem Finansowym zarówno w Polsce, jak i za granicą
 • Przygotowanie zakładowego planu kont
 • Opracowywanie polityki rachunkowości i instrukcji obiegu dokumentów
 • Prowadzenie rozliczeń operacji na rachunkach bankowych złotówkowych oraz walutowych
 • Prowadzenie rozliczeń transakcji międzynarodowych (w skład tej usługi wchodzą też rozliczenia Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw – deklaracje VAT – UE, import oraz eksport poza Unię Europejską)
 • Sporządzanie dokumentacji finansowej do banków lub innych instytucji, Dostarczanie zaświadczeń z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach
 • Wszelkie inne czynności z zakresu księgowości

Wsparcie Doradcy Podatkowego

 • Konsultacje dotyczące zaplanowanych działań biznesowych, mające na celu maksymalne ograniczenie związanych z nimi zobowiązań podatkowych w ramach obowiązującego prawa
 • Zastępstwo w postępowaniach podatkowych ograniczające ryzyko negatywnego wyniku kontroli
 • Przeprowadzanie przeglądów podatkowych oraz konsultacji z Doradcą Podatkowym z wieloletnim doświadczeniem

Raportowanie i Analizy

DLA NASZYCH KLIENTÓW TWORZYMY RAPORTY, PRZEKAZUJEMY INFORMACJE ROZLICZENIOWE, TWORZYMY RAPORTY SPECJALNE ORAZ ANALIZY FINANSOWE. GDY ZACHODZI TAKA POTRZEBA, WSZYSTKIE DOKUMENTY TWORZYMY W JĘZYKACH OBCYCH – ZGODNIE Z WYMOGAMI FIRMY MACIERZYSTEJ.

ZAKRES USŁUG

 • Rachunek wyników, Bilans, ZOiS (Standard)
 • Przychody i koszty w podziale na MPK / Projekty / Klientów / inne
 • Wiekowanie należności i zobowiązań
 • Analiza wskaźnikowa wyników firmy
 • CF
 • Pakiety konsolidacyjne
 • inne

ANALIZY FINANSOWE:

 • Business plan
 • Prognozy bilansu
 • Prognozy rachunku zysków i strat
 • Prognozy przepływów pieniężnych
 • Przekazywanie informacji rozliczeniowych, raportów specjalnych, w językach obcych – zgodnie z wymogami firmy matki
 • Inne raporty wg wymagań indywidualnych Klientów

Zapraszamy do współpracy z gwarancją satysfakcji