Doradztwo podatkowe

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu

BIURO RACHUNKOWE ACCO DAJE SWYM KLIENTOM KOMFORT PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POPRZEZ PROFESJONALNE WSPARCIE, OBEJMUJĄCE USŁUGI DORADZTWA I NADZORU PODATKOWEGO, KTÓRE OGRANICZAJĄ RYZYKO WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI, A TYM SAMYM RÓŻNORODNYCH SANKCJI PRZEWIDZIANYCH W REGULACJACH RACHUNKOWO – PODATKOWYCH.

ZAKRES USŁUG

 • Przeprowadzanie audytu podatkowego,
 • Sporządzanie opinii prawnych,
 • Udzielanie profesjonalnego wsparcia, konsultacje oraz porady,
 • Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi i sądem,
 • Sporządzanie wyjaśnień i odwołań, a także apelacji od decyzji organów skarbowych,
 • Przygotowywanie porad dotyczących zobowiązań podatkowych, a także opinii i wyjaśnień,
 • Wspieranie Klientów w procesie postępowania podatkowego,
 • Sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie okresowych przeglądów podatkowych, a także zapewnienie opieki Doradców Podatkowych o wieloletnim doświadczeniu,
 • Zastępstwo w postępowaniach podatkowych, które może mieć miejsce podczas obsługi kontroli oraz prowadzenia postępowań administracyjnych.

KORZYŚCI I ZYSKI

 • Komfort prowadzenia działalności i możliwość skupienia się na jej rozwoju,
 • Poprawa płynności procesów podatkowych i znaczne ograniczenie zagrożenia wystąpienia nieprawidłowości,
 • Możliwość skorzystania z reprezentacji i wsparcia podczas postępowań podatkowych.

Zapraszamy do współpracy z gwarancją satysfakcji