Sprawy kadrowe, płacowe, ZUS

Biuro rachunkowe ACCO kompleksowo prowadzi sprawy kadrowe i płacowe gwarantując Państwu wygodę prowadzenia działalności. Zajmujemy się również kontrolami m.in. Państwowej Inspekcji Pracy oraz ZUS.

Prowadzimy dla Państwa

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Pracy
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • Ewidencjonowanie nieobecności pracowników
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp
 • Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego
 • Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy , regulamin wynagradzania , regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości
 • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
 • Wsparcie w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych
 • Doradztwo z zakresu spraw kadrowych


Obsługa płacowa

 • Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS ( ZUA, ZWUA, ZZA)
 • Zgłaszanie do ZUS członków rodzin pracowników ( ZCNA)
 • Wypełnianie niezbędnej dokumentacji do ZUS ( np. Z-3, RP-7)
 • Wypełnianie dokumentacji do GUS
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych
 • Przygotowywanie wynagrodzeń do wypłaty w formie pliku tekstowego  kompatybilnego z programem bankowym Klienta
 • Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika.
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • Sporządzanie  informacji IWA
 • Sporządzanie deklaracji rocznej PIT4R
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach/deklaracji podatkowych ( PIT-11, PIT-8AR, PIT-40, PIT-8C,PIT-AR, IFT-1/IFT-1R)
 • inne czynności


Dofinansowanie PFRON

 • Rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do opłacenia składek za niepełnosprawnych domowników
 • Miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych
 • Sporządzanie wniosków o  wypłatę refundacji składek za dany miesiąc

 

Dlaczego Acco?

 • Pracujemy z pełnym zaangażowaniem w sprawy Klientów
 • Pracujemy w poufnych i bezpiecznych dla Klientów technologiach
 • Prowadzimy usługi w oparciu o indywidualne potrzeby Klientów
 • Pracujemy w językach obcych

Zapraszamy do kontaktu

Dziękujemy za zainteresowanie Kancelarią Doradztwa Podatkowego Accounting & Consulting Office. Jeśli są Państwo zainteresowani w jaki sposób możemy zastosować nasze podejście biznesowe w Państwa firmie, prosimy o kontakt z jednym z naszych biur.

Kontakt