Raportowanie i analizy

Dane, które procentują

Dla naszych Klientów tworzymy raporty, przekazujemy informacje rozliczeniowe, tworzymy raporty specjalne oraz analizy finansowe. Gdy zachodzi taka potrzeba, wszystkie dokumenty tworzymy w językach obcych - zgodnie z wymogami firmy macierzystej.


Zakres usług

 • Rachunek wyników, Bilans, ZOiS (Standard)
 • Przychody i koszty w podziale na MPK / Projekty / Klientów / inne
 • Wiekowanie należności i zobowiązań
 • Analiza wskaźnikowa wyników firmy
 • CF
 • Pakiety konsolidacyjne


Analizy finansowe:

 • Business plan
 • Prognozy bilansu
 • Prognozy rachunku zysków i strat
 • Prognozy przepływów pieniężnych
 • Przekazywanie informacji rozliczeniowych, raportów specjalnych, w językach obcych - zgodnie z wymogami firmy matki
 • Inne raporty wg wymagań indywidualnych Klientów 


Korzyści i zyski

 • Zwiększenie zysku - wnioski, które procentują
 • Wsparcie planowania - cenne informacje ułatwiające przygotowanie planów i strategii rozwoju firmy
 • Oszczędność kosztów - brak konieczności tworzenia raportów i analiz wewnątrz firmy


Dlaczego Acco?

 • Pracujemy w poufnych i bezpiecznych dla Państwa technologiach
 • Prowadzimy usługi w oparciu o indywidualne Państwa potrzeby
 • Pracujemy w językach obcych
 • Pracujemy z pełnym zaangażowaniem w Państwa sprawy

Zapraszamy do kontaktu

Dziękujemy za zainteresowanie Kancelarią Doradztwa Podatkowego Accounting & Consulting Office. Jeśli są Państwo zainteresowani w jaki sposób możemy zastosować nasze podejście biznesowe w Państwa firmie, prosimy o kontakt z jednym z naszych biur.

Kontakt