Twój zaufany
partner w Polsce

Nowym rozwiązaniem w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług jest instytucja Przedstawiciela Podatkowego.

Przedsiębiorstwa nie posiadające siedziby na terytorium Polski, mają obowiązek ustanowienia Przedstawiciela Podatkowego odpowiadającego za zobowiązania podatkowe.

ACCO oferuje możliwość wyznaczenia Pełnomocnika Podatkowego lub Przedstawiciela Podatkowego, który dopełni za Państwa wszystkich niezbędnych formalności wobec polskiej administracji podatkowej.

Podmioty zagraniczne, które zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług dokonują dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem dostawy czy świadczenia jest Polska i którzy nie mogą opodatkować tych dostaw i usług u polskiego nabywcy, stają się polskimi podatnikami VAT. Pomimo faktycznego wykonywania czynności nawet poza granicami Polski obowiązani są do zarejestrowania się, prowadzenia ewidencji i składania deklaracji na takich samych zasadach jak Podatnicy polscy.

Podatnicy VAT nie posiadający miejsca zamieszkania czy siedziby albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Unii Europejskiej, a którzy są zobowiązani do zarejestrowania się w Polsce w charakterze podatnika VAT czynnego, obowiązani są ustanowić Przedstawiciela Podatkowego.

Przedstawicielstwo 
Podatkowe

W ramach usługi Przedstawicielstwa Podatkowego zajmujemy się reprezentowaniem firm zagranicznych spoza Unii Europejskiej nie posiadających siedziby na terenie Polski do podatku VAT. 

Ponosimy solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe Podatnika, którego reprezentujemy.

Do naszych obowiązków należy:

 • Wypełnianie obowiązków Podatnika, którego jesteśmy przedstawicielem
 • Rozliczanie podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz ewidencji VAT
 • Wykonywanie czynności wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług

 

Pełnomocnik
Podatkowy

W ramach usługi Pełnomocnika Podatkowego zajmujemy się reprezentowaniem i wypełnianiem obowiązków Klienta wynikających z Ustawy o podatku od towarów i usług. 

Usługa skierowana jest do przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Do naszych obowiązków należy:

 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz ewidencji dla potrzeb tego podatku
 • Dbanie o prawidłowy przebieg postępowań kontrolnych i podatkowych

   

Kompleksowa obsługa zwrotów podatku VAT

Partner za granicą

Jeżeli Państwa działalność nie posiada siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie Unii Europejskiej, a dokonują Państwo transakcji podlegających opodatkowaniu VAT w jednym z 27 krajów Wspólnoty (import, magazynowanie, organizacja targów/wystaw, usługi remontowo-budowlane oraz każde operacje kupna-sprzedaży realizowane na terenie Unii Europejskiej) są Państwo zobowiązani do wyboru Przedstawiciela Podatkowego. Celem jego działań jest rejestracja  firmy dla potrzeb podatku VAT w kraju Wspólnoty, w którym prowadzone są transakcje.

Przedstawiciel Podatkowy to podmiot, którego rola sprowadza się do pomocy Podatnikom w rozliczeniu należnego podatku.

Nasi specjaliści prowadzą korespondencje z zagranicznymi organami podatkowymi, zajmują się deklaracjami korygującymi, dbają o procedury VAT związane z operacjami zagranicznymi.

Nasze usługi charakteryzuje

 • Najwyższa jakość i zaangażowanie specjalistów
 • Unikalne podejście
 • Przejrzyste i jasne procedury
 • Tajemnica informacji
 • Krótkie terminy realizacji

Zapraszamy do kontaktu

Dziękujemy za zainteresowanie Kancelarią Doradztwa Podatkowego Accounting & Consulting Office. Jeśli są Państwo zainteresowani w jaki sposób możemy zastosować nasze podejście biznesowe w Państwa firmie, prosimy o kontakt z jednym z naszych biur.

Kontakt