Cennik Acco

Biuro Rachunkowo-Doradcze ACCO wymieniając się informacjami podczas spotkania, korespondencji bądź rozmowy telefonicznej dokładnie analizuje potrzeby Klienta, co do zakresu usług niezbędnych do jak najlepszego funkcjonowania firmy. 

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w rachunkowości i bieżące rozmowy z Klientem, ustalamy optymalną formę współpracy. Znając szczegółowy zakres wspólnych praw i obowiązków ustalamy w drodze indywidualnych negocjacji optymalną dla obu stron cenę świadczonych usług. 

Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług. Ulega ona zmianie, gdy dokumentacja Klienta bądź czas pracy zmienia się znacząco. 

W celu uzyskania wyczerpujących informacji prosimy o kontakt z biurem pod numerem telefonu

(0 22) 734 76 00.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szacunkową kalkulacją ceny naszych usług dla Państwa firmy, prosimy wypełnić zapytanie cenowe. Odnosi się ono do kilku podstawowych czynników, które mają wpływ na potencjalny wkład pracy w obsługę Państwa firmy, a tym samym na cenę tej obsługi. Po zapoznaniu się z danymi, zamieszczonymi przez Państwa w formularzu, podamy proponowaną cenę.

Zapraszamy do kontaktu

Dziękujemy za zainteresowanie Kancelarią Doradztwa Podatkowego Accounting & Consulting Office. Jeśli są Państwo zainteresowani w jaki sposób możemy zastosować nasze podejście biznesowe w Państwa firmie, prosimy o kontakt z jednym z naszych biur.

Kontakt