Baza wiedzy

Kontakt

Acco.euBaza wiedzyWyroki Trybunału Konstytucyjnego → Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego

  • Przedawnienie zobowiązań podatkowych

    Wielokrotne przerywanie biegu przedawnienia nie narusza zasad konstytucyjnych, jeśli będzie to służyć należytemu wyegzekwowaniu świadczenia podatkowego - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 czerwca 2011r.

    Artykuł 70§4 Ordynacji podatkowej jest zgodny z Konstytucją. Tym samym organy skarbowe nadal mogą bezterminowo egzekwować należności publicznoprawne bez konieczności wyznaczenia końcowego terminu biegu przedawnienia, sygn. akt P 26/10 (Dz.U.Nr 140, poz.825)