Baza wiedzy

Kontakt

Acco.euBaza wiedzyWskaźniki i stawkiUbezpieczenia → Składki na ubezpieczenia

Wskaźniki i stawki

 • Ubezpieczenia

 • Składki na ubezpieczenia

  2013r. / 2014r.

  A.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniających warunki określone w art. 18a ustawy o sus, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2011 r. wynosi - 1.386 zł (Dz. U. z 2010 r. nr 194 poz. 1288).

  - w 2012 r. wynosi - 1500 zł (Dz. U. z 2011 r. nr 192, poz. 1141).

  - w 2013r. wynosi - 1600 zł (Dz. U. z 2012 r. poz. 1026).

  - w 2014r. wyniesie 1680 zł (Dz. U z 2013r. poz. 1074).

  Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

  Okres

  1.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

  1.01.2014r.-31.12.2014r.

  Kwota 30% minimalnego wynagrodzenia (zł)

  480

  504

   

  Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

  Rodzaj ubezpieczenia

  Stawka %

  1.01.2013 r. - 31.12.2013 r. (zł)

  1.01.2014r.-31.12.2014r.

  emerytalne

  19,52

  93,70

  98,38 zł

  rentowe

  8,00

  38,40

  40,32 zł

  chorobowe

  2,45

  11,76

  12,35 zł

  wypadkowe

  x*)

  x*)

  x*)

  Uwaga*): Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej

  A.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

  Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

  Okres

  1.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

  1.01.2014r. - 31.12.2014r.

  Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)

  2908,13

  3.004, 48

  Stawka %

  9

  9

  Kwota (zł)

  261,73

  270,40

  Stawka % do odliczenia od podatku

  7,75

  7,75

  Kwota (zł)

  225,38

  232,85

   

  A.3. Składka na Fundusz Pracy

  Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy (art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm. w Dz. U. z 2011 r. nr 205 poz. 1211).


  B. Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

  B.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębior1ów opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2013 r. jest to kwota 3.713zł, natomiast w 2014r. jest to kwota 3.746 zł.

  Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi:

  Okres

  1.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

  1.01.2014r. - 31.12.2014r.

  Najniższa podstawa wymiaru składek (zł)

  2.227,80

  2.247,60

   

  Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

  Rodzaj ubezpieczenia

  Stawka %

  1.01.2013 r. - 31.12.2013 r. 
  (zł)

  1.01.2014r. - 31.12.2014r.

  emerytalne

  19,52

  434,87

  438,73

  rentowe

  8,00

  178,22

  179,81

  chorobowe

  2,45

  54,58

  55,07

  wypadkowe

  x*)

  x*)

  x*)

   

  Uwaga*): Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

  Od 1.01.2014r. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wymnagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 10 ustawy o sus. Wynagrodzenie to w 2014r. wynosi 3.746 zł (Mpn. Pol. z 2013r. poz. 1028).

  B.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

  Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

  Okres

  1.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

  1.01.2014r. - 31.12.2014r.

  Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)

  2908,13

  3.004,48

  Stawka %

  9

  9

  Kwota (zł)

  261,73

  270,40

  Stawka % do odliczenia od podatku

  7,75

  7,75

  Kwota (zł)

  225,38

  232,85

   

  B.3. Składka na Fundusz Pracy

  Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (patrz pkt B.1.).

  Okres

  1.01.2013 r. - 31.12.2013 r. 
  (zł)

  1.01.2014r. - 31.12.2014r.

  Stawka 2,45%

  54,58

  55,07

  2012r. 

  A.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniających warunki określone w art. 18a ustawy o sus, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2011 r. wynosi - 1.386 zł (Dz. U. z 2010 r. nr 194 poz. 1288).

  - w 2012 r. wynosi - 1500 zł (Dz. U. z 2011 r. nr 192, poz. 1141).

  Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

  Okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
  Kwota 30% minimalnego wynagrodzenia (zł) 450,00

   

  Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

  Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r. (zł)
  emerytalne 19,52 87,84
  rentowe 8,00 36,00
  chorobowe 2,45 11,03
  wypadkowe x*) x*)

   

  Uwaga*): Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej

  A.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2009 r. wyniosło  - 3.456,61 zł (Mon. Pol. z 2010 r. nr 4, poz. 39).

  Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

  Okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
  Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 2704.31
  Stawka % 9
  Kwota (zł) 243.39
  Stawka % do odliczenia od podatku 7,75
  Kwota (zł) 209.58

   

  A.3. Składka na Fundusz Pracy

  Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy (art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm. w Dz. U. z 2011 r. nr 205 poz. 1211).


  B. Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

  B.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębior1ów opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2011 r. jest to kwota 3.359 zł.

  Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi:

  Okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
  Najniższa podstawa wymiaru składek (zł) 2.115,60

   

  Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

  Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r. 
  (zł)
  emerytalne 19,52 412,97
  rentowe 8,00 169,25
  chorobowe 2,45 51,83
  wypadkowe x*) x*)

   

  Uwaga*): Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

  Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięczne 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, tj. w okresie:

  - od 1.09.2011 do 30.11.2011 -8.415,28 (3.366,11 zł x 250%),

  - od 1.12.2011 do 29.02.2012 - 8.540,00 (3.416,00 x 250%).

   Tak wynika z art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  B.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

  Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

  Okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
  Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 2704.31
  Stawka % 9
  Kwota (zł) 243.39
  Stawka % do odliczenia od podatku 7,75
  Kwota (zł) 209.58

   

  B.3. Składka na Fundusz Pracy

  Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (patrz pkt B.1.).

  Okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r. 
  (zł)
  Stawka 2,45% 51,83*

  * W 2012 roku stopa procentowa składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Tak wynika z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2012 r.

  2011r. 

  A.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniających warunki określone w art. 18a ustawy o sus, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2011 r. wynosi - 1.386 zł (Dz. U. z 2010 r. nr 194 poz. 1288).

  Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

  Okres 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
  Kwota 30% minimalnego wynagrodzenia (zł) 415,80

   

  Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

  Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r. (zł)
  emerytalne 19,52 81,16
  rentowe 6,00 24,95
  chorobowe 2,45 10,19
  wypadkowe x*) x*)

   

  Uwaga*): Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej

  A.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2009 r. wyniosło  - 3.456,61 zł (Mon. Pol. z 2010 r. nr 4, poz. 39).

  Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

  Okres 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
  Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 2704.31
  Stawka % 9
  Kwota (zł) 243.39
  Stawka % do odliczenia od podatku 7,75
  Kwota (zł) 209.58

   

  A.3. Składka na Fundusz Pracy

  Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy (art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.).


  B. Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

  B.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2011 r. jest to kwota 3.359 zł.

  Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi:

  Okres 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
  Najniższa podstawa wymiaru składek (zł) 2.015,40

   

  Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

  Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r. 
  (zł)
  emerytalne 19,52 393,41
  rentowe 6,00 120,92
  chorobowe 2,45 49,38
  wypadkowe x*) x*)

   

  Uwaga*): Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

  Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięczne 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, tj. w okresie:

   - od 1.12.2010 r. do 28.02.2011 r. - 8.007,70 zł (3.203,08 zł x 250%),

   - od 1.09.2010 r. do 30.11.2010 r. - 7.994,63 zł (3.197,85 zł x 250%),

   - od 1.06.2010 r. do 31.08.2010 r. - 8.290,95 zł (3.316,38 zł x 250%),

   - od 1.03.2010 r. do 31.05.2010 r. - 8.109 zł (3.243,60 zł x 250%),

   - od 1.12.2009 r. do 28.02.2010 r. - 7.784,65 zł (3.113,86 zł x 250%),

   - od 1.09.2009 r. do 30.11.2009 r. - 7.703,70 zł (3.081,48 zł x 250%),

   - od 1.06.2009 r. do 31.08.2009 r. - 7.964,03 zł (3.185,61 zł x 250%),

   - od 1.03.2009 r. do 31.05.2009 r. - 7.741,38 zł (3.096,55 zł x 250%).

  Tak wynika z art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  B.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2009 r. wyniosło  - 3.456,61 zł (Mon. Pol. z 2010 r. nr 4, poz. 39).

  Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

  Okres 1.01.2010 r. - 31.12.2010 r.
  Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 2704.31
  Stawka % 9
  Kwota (zł) 243.39
  Stawka % do odliczenia od podatku 7,75
  Kwota (zł) 209.58

   

  B.3. Składka na Fundusz Pracy

  Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (patrz pkt B.1.).

  Okres 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r. 
  (zł)
  Stawka 2,45% 49,38


  2010r.

  A.1.  Składek na ubezpieczenia społeczne:

  Okres 
  Kwota 
  01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.
  30% minimalnego wynagrodzenia (zł) 395,10

   

  Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

  Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r(zł)
  emerytalne 19,52 77,12
  rentowe 6,00 23,71
  chorobowe 2,45 9,68
  wypadkowe x*) x*)

   

  A.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w III kwartale 2008 r. wynosiło  - 3.190,35 zł (Mon. Pol. z 2008 r. nr 81, poz. 712).

  Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

  Okres 
  Kwota 
  01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. 
  75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 2592,46
  Stawka % 9
  Kwota (zł) 233,32
  Stawka % do odliczenia od podatku 7,75
  Kwota (zł) 200,92

   

  B. Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

  B.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy, tj. 3.193 zł (według ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 5 grudnia 2008 r.).  

  Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi:

  Okres 
  Kwota 
  01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.
  60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 1887,80

   

  Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

  Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. 
  (zł)
  emerytalne 19,52

  368,46

  rentowe 6,00 113,26
  chorobowe 2,45 46,25
  wypadkowe x*) x*)

   

  B.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w III kwartale 2008 r. wynosiło -  3.190,35 zł (Mon. Pol. z 2008 r. nr 81 poz. 712).

  Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

  Okres 
  Kwota 
  01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.
  75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 2592,46
  Stawka % 9
  Kwota (zł) 233,32
  Stawka % do odliczenia od podatku 7,75
  Kwota (zł) 200,92

   

  B.3. Składka na Fundusz Pracy

  Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (patrz pkt B.1.).

  Okres

  01.01.2010 r. - 31.12.2010 r
  Stawka 2,45% 46,25

   

  Uwaga: Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. W przypadku gdy ustawa budżetowa lub ustawa o prowizorium budżetowym nie zostaną uchwalone przed dniem 1 stycznia, to do czasu ogłoszenia odpowiedniej ustawy obowiązują składki na fundusze celowe (m.in. Fundusz Pracy) w wysokości ustalonej dla roku poprzedzającego rok budżetowy. Tak wynika z art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 • Zasiłki ZUS
 • Emerytury i renty
 • Podatki - skala/koszty

 • Odsetki
 • Podatek dochodowy
 • Podatek VAT
 • Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców
 • Podróże służbowe, kilometrówka i ryczałt samochodowy
 • Środki trwałe
 • Sejm zakończył prace nad podwyżką stawek VAT
 • Nowe środki transportu
 • Definicja działalności rolniczej
 • Definicja ,,PKWiU ex"
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Miejsce świadczenia usług
 • Obniżenie podstawy opodatkowania
 • Dostawy i usługi na rzecz armatorów morskich
 • Prawo do odliczenia VAT
 • Ustalanie obrotu do wyliczenia proporcji
 • Wyłączenia ze zwolnień podmiotowych
 • Usługi taksówek osobowych
 • Szczególne procedury dostawy towarów używanych
 • Załączniki do ustawy o VAT
 • Samochody i nieruchomości - planowane ograniczenia prawa do odliczenia VAT
 • Ulgi i zwolnienia podatkowe dla powodzian
 • Kasy rejestrujące - nowe rozporządzenie
 • Prawo pracy

 • Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę
 • Zasiłek dla bezrobotnych
 • Odpisy na ZFŚS