Baza wiedzy

Kontakt

Acco.euBaza wiedzyNowe przepisy obowiązujące od 01.09.2011r. → ZUS może już umarzć składki matek z firmą

Nowe przepisy obowiązujące od 01.09.2011r.

  • Nowe zasady nadawania i posługiwania się NIP
  • ZUS może już umarzć składki matek z firmą

    Kobiety prowadzące działalność gospodarczą mogą złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o umorzenie składek za okres od 1 stycznia 1999r. do 31 sierpnia 2009r.

    ZUS umorzy składki matek, które prowadziły działalność gospodarczą lub choćby współpracowały przy niej i jednocześnie przebywały na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Chodzi o składki od działalności należne za okres od 1 stycznia 1999r. do 31 sierpnia 2009r. Warunkiem umorzenia jest jednak złożenie wniosku przez zainteresowaną. Może ona to zrobić od 6 września tego roku. Wtedy weszła bowiem z życie ustawa zmieniająca ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę - Prawo bankowe, ustawę o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektóre inne ustawy (Dz. U. nr 185, poz. 1095). To właśnie te przepisy umożliwiają ubiegania się o umorzenie składek w ZUS.

    Dodajemy, że ustawa nie wyznacza ostatecznego terminu na złożenie wniosku. Można więc zrobić to w każdym czasie. W przypadku osób, które pobierały zasiłki macierzyńskie, umorzeniu będą podlegały zarówno opłacone, jak i nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy wraz z należnościami pochodnymi (odsetkami za zwłokę i opłatę prolongacyjną). Natomiast osobom na urlopach wychowawczych umarzane będą tylko należności z tytułu nieopłaconych składek (w przypadku tych opłaconych po terminie umarzane będą tylko odsetki za zwłokę).

    Dla kobiet z firmą to już druga szansa na abolicję. 1 września 2010r. upłynął bowiem termin pierwszej przewidziany w ustawie z 24 kwietnia 2009r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ora ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz.609). Posłowie wystąpili jednak z inicjatywą wprowadzenia drugiej abolicji dla kobiet, które spóźniły się ze złożeniem wniosku do ZUS w pierwszym terminie.