Baza wiedzy

Kontakt

Acco.euBaza wiedzyNowe przepisy obowiązujące od 01.05.2012r. → Zasiłki w razie choroby i macierzyństwa

Nowe przepisy obowiązujące od 01.05.2012r.

  • Zasiłki w razie choroby i macierzyństwa

    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Poz. 444)  wchodzi w życie 9 maja 2012.

    Rozporządzenie wprowadza nowy wniosek ZUS Z-3b stanowiący podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przeznaczony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących oraz osób duchownych.

    Zmianie uległy dokumenty potwierdzające niemożność zapewnienia innego zatrudnienia w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Zaświadczenie PUP jest zastąpione oświadczeniem osoby zainteresowanej.

    Dopuszczona została możliwość dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka lub jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

  • Odsetki od zaległości podatkowych