Baza wiedzy

Kontakt

Acco.euBaza wiedzyNowe przepisy obowiązujące od 01.04.2012r. → Koniec lokat antybelkowych

Nowe przepisy obowiązujące od 01.04.2012r.

 • Zmiana stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe
 • Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Koniec lokat antybelkowych

  Depozyty z jednodniową kapitalizacją stracą na atrakcyjności. To efekt wprowadzenia nowych zasad obliczania podatku od odsetek kapitałowych. Będzie on zaokrąglany do pełnych groszy, a nie jak dotychczas - pełnych złotych. 

  Lokaty z jednodniową kapitalizacją cieszą się dużą popularnością. Z danych Komisji Nadzoru Bankowego wynika, że na 31 sierpnia 2011 r. stanowiły one około 20% ogólnej sumy depozytów gospodarstw domowych - w całym sektorze usług bankowych ich udział oscylował wokół 17%. Popularność zawdzięczają temu, że pozwalają unikać opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu odsetek kapitałowych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu zasad zaokrąglania podstaw opodatkowania i podatku.

  Wielkości te zaokrągla się do pełnych złotych. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa do pełnych złotych. Dzięki temu od odsetek, których wysokość nie przewyższa 2,49 zł, nie płaci się zryczałtowanego 19% podatku dochodowego. Nie przekracza on bowiem 0,50 zł.

  Banki, wykorzystując ten mechanizm, oferowały swoim klientom depozyty z jednodniową kapitalizacją i umożliwiały zakładanie kilku lokat. W praktyce pozwalało to uniknąć podatku w przypadku wprowadzenia dziennej kapitalizacji odsetek od lokat do 18 tys. zł i oprocentowanych na poziomie 5% rocznie. Wkrótce takie korzyści podatkowe skończą się.

  Podstawy opodatkowania wymienione w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o pdof oraz kwoty pobieranych od nich podatków mają być zaokrąglane nie do pełnych złotych, lecz do pełnych groszy w górę. Rozwiązanie to wchodzi w życie 31 marca 2012 r. Resort finansów szacuje, że dzięki temu wpływy budżetowe zwiększą się o około 380 mln zł rocznie.

  Banki - w odpowiedzi na te zmiany - wycofują lokaty z jednodniową kapitalizacją ze swojej oferty.