Baza wiedzy

Kontakt

Acco.euBaza wiedzyNowe przepisy obowiązujące od 01.04.2012r. → Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Nowe przepisy obowiązujące od 01.04.2012r.

 • Zmiana stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe
 • Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  Od  01.04.2012r ulegną zmianie kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

         Kwota

  1.04.2012 r. - 31.03.2013 r.

  680 zł

  za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

  680 zł

  za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

  11.898 zł

  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

  11.898 zł

  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

  61.191 zł

  gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

  30.596 zł

  gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

  61.191 zł

  gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 11.898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci 

  61.191 zł

  gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 11.898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko

  11.898 zł

  gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom 

  30.596 zł

  gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 11.898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego

  Źródło:

  (Mon. Pol. z 2012 r. poz. 127)

 • Koniec lokat antybelkowych