Baza wiedzy

Kontakt

Acco.euBaza wiedzyNowe przepisy obowiązujące od 01.01.2011r. → Od 1 stycznia 2011r. faktury prześlemy e-mailem lub faksem

Nowe przepisy obowiązujące od 01.01.2011r.

  • Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących
  • Od 1 stycznia 2011r. faktury prześlemy e-mailem lub faksem

    Ministerstwo Finansów zgadza się, aby faktury można było przesyłać od 01.01.2011r. w pliku PDF e-mailem lub faksem.
    Resort finansów proponuje, aby faktury można było przesyłać w dowolny sposób, np. w pliku PDF, e-mailem lub faksem. Nie ma konieczności zabezpieczania ich podpisem elektronicznym. Jeśli firmy będą przesyłać faktury drogą elektroniczną, a dane na wielu fakturach będą takie same, to będzie można podać je tylko raz. Uprości to obrót fakturami. Aby przesyłać faktury, np. e-mailem trzeba będzie wcześniej uzyskać akceptację kontrahenta. W przypadku, gdy odbiorca dostawał e-faktury, a chce z tej formy zrezygnować, będzie musiał tak jak obecnie, wycofać swoją akceptację.
    Zmieniają się też zasady przechowywania faktur. Będzie dowolność, byle by można było faktury łatwo odszukać i uzyskać do nich szybki dostęp. Ponadto firmy nie będą musiały przetrzymywać faktur w kraju. Jeśli zapewnią do nich dostęp on-line, faktury będą mogły być przechowywane w innym kraju UE.