Baza wiedzy

Kontakt

Acco.euBaza wiedzyJak założyć firmę? → Jak wybrać formę opodatkowania?

Jak założyć firmę?

 • Jak rozpocząć działalność gospodarczą przez osoby krajowe?
 • Jak rozpocząć działalność gospodarczą przez osobę zagraniczną?
 • Jak wybrać formę opodatkowania?

  Jakie formy opodatkowania może wybrać  przedsiębiorca, by płacić niższy podatek dochodowy?

  Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może wybrać opodatkowanie uzyskiwanych przez siebie dochodów według zasad ogólnych, gdzie podstawę opodatkowania stanowi różnica między uzyskiwanymi przychodami a ponoszonymi kosztami, albo też skorzystać ze zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

  Jakie korzyści daje rozliczanie się według zasad ogólnych?

  Zasady ogólne dają przede wszystkim możliwość rozliczenia ponoszonych kosztów związanych z uzyskiwanymi przychodami. W konsekwencji występuje niższy podatek od dochodu. Tak obliczany dochód przedsiębiorca może opodatkować albo za pomocą skali podatkowej, albo podatkiem liniowym 19-proc. Przy zryczałtowanych formach rozliczeń podatku przedsiębiorca nie ma możliwości uwzględnienia w swojej działalności kosztów podatkowych.

  Co pomoże w wyborze właściwego sposobu rozliczenia z fiskusem?

  Przed wyborem jednej z form opodatkowania dochodu należy dokonać analizy działalności przedsiębiorstwa, w szczególności pod kątem osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów. Jeśli symulacja taka wskaże, że dochody z działalności gospodarczej nie przekroczą kwoty 85 528 zł rocznie, tj. kwoty granicznej I i II progu podatkowego, korzystne będzie opodatkowanie ich za pomocą skali podatkowej 18-proc. stawką podatku przy jednoczesnym odliczeniu kwoty zmniejszającej podatek wynoszącej 556,02 zł. Wybór skali podatkowej jest korzystny również dla tych podatników, którzy rozliczają się wspólnie z małżonkiem osiągającym dochody w I przedziale skali podatkowej lub nieosiągającym ich w ogóle. Daje ponadto możliwość odliczenia od dochodu przekazanych darowizn, odliczenia ulgi, m.in. na dzieci i Internet. Z kolei dla przedsiębiorców, którzy szacują swoje roczne dochody powyżej I progu podatkowego, korzystniejszym i przede wszystkim bezpieczniejszym rozwiązaniem bedzie wybór podatku liniowego. Wprawdzie opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym pozbawia możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz skorzystania z opisanych ulg, to daje tę korzyść, że niezależnie od wysokości osiągniętych w ciągu roku dochodów całość ich zostanie opodatkowana stawką PIT wynoszącą 19 proc. Dokonany przez przedsiębiorcę wybór opodatkowania nie wiąże go na cały czas prowadzenia firmy. Raz w roku w terminie do 20 stycznia można dokonać zmiany formy opodatkowania.